F.A.Q


GUIDE

Udfyld skema før fysisk aktivitet. Hjælp evt. den udfyldende person med at forstå, hvad der menes med spørgsmål i skema: Kropsligt velbefindende, Humør og Oplevelse af Velvære.

BESA skemaerne og scoringerne kan bruges af alle. Det er en sund refleksion at gøre sig: Hvordan virker fysisk aktivitet på mig og hvordan oplever jeg det, og hvordan kan jeg beskrive det?

BESA-Tool er først og fremmest et dialogredskab. Ud fra dialogen med borgeren om virkningen af fysisk aktivitet kan man på et feedback grundlag tilrettelægge forløb for borgeren. Man ved fra forskning at betingelsen for effekt og udbytte er at borgeren inddrages og at borgeren er engageret i egen proces.

BESA er en forkortelse for Body Experience and Self Awareness som kan oversættes til Kropsoplevelse og Selvopmærksomhed. Når man er presset eller er psykisk sårbar nedsættes kropsfornemmelsen. Den kan genetableres bl.a. gennem Fysisk aktivitet

Alle medarbejdere kan nemt bruge BESA-Tool. Det gør indsatsen systematisk og overskuelig og giver større arbejdsglæde. Ofte er det systematikken som er barrieren og at indsatserne glider ud.

Tallet for scoring kan være positivt, at borgeren kan mærke en forbedret tilstand, humør og velvære. Dette er vigtigt at få sat ord på og er motiverende for borgeren.

Omvendt hvis tallet er negativt er det en god anledning til at der skal justeres på et eller andet. Ja der skal måske skiftes aktivitet eller helt droppe fysisk aktivitet. Scoring giveranledning til hurtigt at finde ud af dette.


Personlig support

Fandt du ikke et svar på siden her? Så skriv til os i formularen nedenfor og vi bestræber os på at vende tilbage inden for 24 timer.